Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California – Vietnamese Restaurant, Pho in San Jose

Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California 

Phở Bằng
1705 Tully Road, San Jose,  CA, 95122
(408) 251-0896

Phở Công Lý
460 William St, San Jose, CA 95112
(408) 610-9849

Phở 90 Degree
999 Story Rd, Ste 9090, San Jose, CA 95122
(408) 993-9090
http://pho90degree.com/

Phở Bà Dậu Công lý
1939 Alum Rock Ave, Ste #H, San Jose, CA 95116
(408) 272-8842

Di Lặc Cuisine Restaurant
1644 East. Capital expressway, San Jose, CA 95121
(408) 238-8686

An Khang Mỳ Gia
304 E. Santa Clara, San Jose, CA 95113
(408) 885 – 0339

Phủ Hồ Tây
930 Story Road, San Jose CA 95122
(408) 298-1688

Tiệm bánh Van’s Bakery
1824 E. Tully Rd, San Jose CA 95122
(408) 270 – 2222

Phi Long Restaurant
1111 Story Rd, # 1007, San Jose CA 95122
(408) 282-1666

Hoang Long Restaurant
1741 N. Milpitas Blvd, Milpitas CA 95035
(408) 262 – 6226

Gò Công Quán
1688 Berryessa Rd, San Jose CA 95133
(408) 272-2828

Phở Nguyễn
275 W. Calaveras Blvd, Milpitas CA 95035
(408) 945-5909

Huế Xưa Restaurant
301 E. Santa Clara St, San Jose, CA 95113
(408) 283-0822

Phở Gà An Nam
740 Story Road, #8, San Jose CA 95122

Phở Hà
951 McLaughlin Ave, San Jose CA 95122
(408) 280-0381

Phở Hương
1954 Tully Rd, San Jose CA 95122
(408) 223-7668

Phở Kim Long
2082 Norh Capital Ave, San Jose CA 95132
(408) 946-2181

Phở Queen
1133 Tasman Dr, Sunnyvale CA 94089
(408) 745-7753

Phở Ý
1660 E. Capital Expressway, San Jose CA 95121
(408) 274-1769

Cao Nguyên Restaurant
2549 S. King Rd, A-16, San Jose CA 95122
(408) 270-9610

Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California – Vietnamese Restaurant, Pho in San Jose
BACK TO TOP – Danh sách các tiệm phở, nhà hàng người Việt tại San Jose | California – Vietnamese Restaurant, Pho in San Jose
VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!