Houston – Tiệm May – Tailor and Alterations

ADAM TAILOR & BRIDAL

3023 MILAM. STE B, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-524-6637

AMY TAILOR

3213 HW6 S, SUGAR LAND

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations) 

Phone: 832-643-4471

ANH’S CUSTOM TAILOR ALTERATION

4029 FM 1960 W, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-444-6733

ANNA’S TAILOR ALTERATION

4029 FM 1960 W, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-444-6733

ASHFORD TAILOR

14530 MEMORIAL DR, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-596-8484

CHAU TAILOR & ALTERATIONS

9606 SPENCER HWY, STE F, LA PORTE

(TAILOR & ALTERATION – Expert Tailor & Alterations for Men, Women and Children)

Phone: 832-474-5954, 832-474-5991

CHINH TAILOR

3118 HAMILTON, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-529-1192

DT TAILOR & ALTERATION

930 N. WILCREST, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-932-1266

EVA’S TAILOR ALTERATIONS CLEANERS

8200 WILCREST, STE 1B, HOUSTON

(ALTERATION – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-495-1244

HAI EVA’S TAILORS

8200 WILCREST, STE 1B, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made fashion dress and evening gowns – Alterations)

Phone: 281-495-1244

HAP AU PHUC

8134 BOONE ROAD, HOUSTON

(TAILOR – Men’s and women’s European clothes)

Phone: 281-250-5694

HOA SI TUNG LINH

 

(TAILOR – Wedding gowns, party, fashion designs)

Phone: 713-935-9379

HOANG’S TAILOR & ALTERATION

11336 BEECHNUT, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Hoang Tailor is specializing in tailoring, alterations European, Asian, and Vietnamese clothes, wedding gowns, coat, crown)

Phone: 281-564-6914

HONG LOAN

3110 BLALOCK RD, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-460-2407

J & J TAILOR

5657 HILLCROFT ST, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-784-5390

JEANNIE DRESSMAKER

6732 HWY 6 S, STE B, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-575-6527

KHAI’S TAILOR & ALTERATIONS

12079 BEECHNUT, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Expert in tailoring pants, shirts, dress, evening gown – Alterations for men and women)

Phone: 281-530-4828

KIM COUTURE

1338 WESTHEIMER RD, STE A, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-527-8980

KIM DO TAILOR

2120 PECH RD, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-464-5163

LAM TAILORS

10603 BELLAIRE BLVD, STE B103, HOUSTON

(TAILOR – New fashion suits for men and women)

Phone: 281-498-7003

LIZ’S TAILOR

3626 HWY 6 S, SUGAR LAND

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-242-3193

M&S TAILOR ALTERATIONS

5700 S. GESSNER, STE E1, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Experience tailor in many years)

Phone: 713-272-9158

MAI LOAN

1024 EDGEBROOK, HOUSTON

(TAILOR – Tailoring clothes and alterations)

Phone: 713-947-1707

MEI YEE FASHIONS

6840 RANCHESTER, STE A, HOUSTON

(TAILOR – Cheongsam dresses)

Phone: 713-771-2019

MODE DE JACQUELINE

2204 MAIN, HOUSTON

(TAILOR – Tailoring clothes and alterations)

Phone: 713-951-0112

MY LE TAILOR

9388 BELLAIRE BLVD, HOUSTON

(TAILOR – Tailoring clothes and alterations)

Phone: 281-568-4372, 713-240-4438

QUEEN’S FORMAL WEAR

9600 BELLAIRE BLVD, STE 129, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-771-4170

SAIGON TAILOR

2904 SAN JACINTO, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-650-3229

SILVER ALTERATIONS

8730 STELLA LINK, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-668-5532

SIN LEE TAILOR

11360 BELLAIRE BLVD, STE 820, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-933-2370

T & ALTERATION

8022 BOONE RD, HOUSTON

(ALTERATION – Tailor for men & ladies)

Phone: 281-568-0757

T & T TAILOR’S

11528 BELLAIRE BLVD, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-988-6957

T TAILOR

 

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-586-9929

TAMMY’S TAILORS & ALTERATIONS

4611 S MAIN, STE 9, STAFFORD

(TAILOR & ALTERATION – Professional in tailors for men & women)

Phone: 281-494-4414

THANH LAM

705 W. ALABAMA, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-529-7606

THUY VAN TAILOR

2707 MILAM, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-520-6064

TOP BRIDAL

11360 BELLAIRE, STE 780, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-592-9898

TOP TAILOR

2911 FANNIN, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-655-7385

TUNG LINH

 

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 281-550-3829

VAN TAILOR

2830 TRAVIS, STE A, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-529-1901

VAN THANH

7681 CLAREWOOD, HOUSTON

(TAILOR – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-271-5517

WORLD TAILOR & ALTERATION

828 EDGEBROOK, HOUSTON

(TAILOR & ALTERATION – Tailor made clothes and alterations)

Phone: 713-946-4115

Houston – Tiệm May và sửa quần áo – Tailor and Alterations

Adam Tailor & Bridal

3023 MILAM. STE B, HOUSTON

Điện thoại: 713-524-6637

Amy Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo) 

3213 HW6 S, SUGAR LAND

Điện thoại: 832-643-4471

Anh’s Custom Tailor Alteration

(May & Sửa Quần Áo – May và sửa quần áo)

4029 FM 1960 W, HOUSTON

Điện thoại: 281-444-6733

Anna’s Tailor Alteration

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

4029 FM 1960 W, HOUSTON

Điện thoại: 281-444-6733

Ashford Tailor

(Tiệm May – May, sửa quần áo)

14530 MEMORIAL DR, HOUSTON

Điện thoại: 281-596-8484

Châu Tailor & Alterations

(May & Sửa Quần Áo – Chuyên viên may mặc và sửa chữa quần áo cho đàn ông, đàn bà và trẻ em)

9606 SPENCER HWY, STE F, LA PORTE

Điện thoại: 832-474-5954, 832-474-5991

Chính Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

3118 HAMILTON, HOUSTON

Điện thoại: 713-529-1192

DT Tailor & Alteration

(May & Sửa Quần Áo – May và sửa quần áo)

930 N. WILCREST, HOUSTON

Điện thoại: 713-932-1266

Eva’s Tailor Alterations Cleaners

(Sửa Quần Áo – May và sửa quần áo)

8200 WILCREST, STE 1B, HOUSTON

Điện thoại: 281-495-1244

Hải Eva’s Tailors

(Tiệm May – May áo dài thời trang, áo dạ hội – Sửa quần áo đủ loại)

8200 WILCREST, STE 1B, HOUSTON

Điện thoại: 281-495-1244

Hạp Âu Phục

(Tiệm May – Âu phục nam nữ)

8134 BOONE ROAD, HOUSTON

Điện thoại: 281-250-5694

Hoàng’s Tailor & Alteration

(May & Sửa Quần Áo – Hoàng Tailor chuyên may, sửa Âu, Á, Việt phục, áo cưới, áo choàng, vương miện cô dâu, khăn đống chú rể)

11336 BEECHNUT, HOUSTON

Điện thoại: 281-564-6914

Hoạ Sĩ Tùng Linh

(Tiệm May – Vẽ kiểu áo cưới dạ hội thời trang)

Điện thoại: 713-935-9379

Hồng Loan

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

3110 BLALOCK RD, HOUSTON

Điện thoại: 713-460-2407

J & J Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

5657 HILLCROFT ST, HOUSTON

Điện thoại: 713-784-5390

Jeannie Dressmaker

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

6732 HWY 6 S, STE B, HOUSTON

Điện thoại: 281-575-6527

Khải’s Tailor & Alterations

(May & Sửa Quần Áo – Chuyên may quần tây, sơ mi, áo đầm, áo dạ hội – Sửa quần áo quý ông, quý bà)

12079 BEECHNUT, HOUSTON

Điện thoại: 281-530-4828

Kim Couture

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

1338 WESTHEIMER RD, STE A, HOUSTON

Điện thoại: 713-527-8980

Kim Đô Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2120 PECH RD, HOUSTON

Điện thoại: 713-464-5163

Lam Tailors

(Tiệm May – Chuyên may Âu phục kiểu mới cho quý ông và quý bà)

10603 BELLAIRE BLVD, STE B103, HOUSTON

Điện thoại: 281-498-7003

Liz’s Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

3626 HWY 6 S, SUGAR LAND

Điện thoại: 281-242-3193

M&S Tailor Alterations

(May & Sửa Quần Áo – Thợ may nhiều năm kinh nghiệm)

5700 S. GESSNER, STE E1, HOUSTON

Điện thoại: 713-272-9158

Mai Loan

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

1024 EDGEBROOK, HOUSTON

Điện thoại: 713-947-1707

Mei Yee Fashions

(Tiệm May – Áo Xường Sám)

6840 RANCHESTER, STE A, HOUSTON

Điện thoại: 713-771-2019

Mode De Jacqueline

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2204 MAIN, HOUSTON

Điện thoại: 713-951-0112

Mỹ Lệ Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

9388 BELLAIRE BLVD, HOUSTON

Điện thoại: 281-568-4372, 713-240-4438

Queen’s Formal Wear

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

9600 BELLAIRE BLVD, STE 129, HOUSTON

Điện thoại: 713-771-4170

Saigon Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2904 SAN JACINTO, HOUSTON

Điện thoại: 713-650-3229

Silver Alterations

(May & Sửa Quần Áo – May và sửa quần áo)

8730 STELLA LINK, HOUSTON

Điện thoại: 713-668-5532

Sin Lee Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

11360 BELLAIRE BLVD, STE 820, HOUSTON

Điện thoại: 281-933-2370

T & Alteration

(Sửa Quần Áo – Sửa quần áo quý ông, quý bà)

8022 BOONE RD, HOUSTON

Điện thoại: 281-568-0757

T & T Tailor’s

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

11528 BELLAIRE BLVD, HOUSTON

Điện thoại: 281-988-6957

T & T Tailor’s

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

Điện thoại: 281-586-9929

Tammy’s Tailors & Alterations

(May & Sửa Quần Áo – Chuyên may quần áo đàn ông và phụ nữ)

4611 S MAIN, STE 9, STAFFORD

Điện thoại: 281-494-4414

Thanh Lâm

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

705 W. ALABAMA, HOUSTON

Điện thoại: 713-529-7606

Thuý Vân Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2707 MILAM, HOUSTON

Điện thoại: 713-520-6064

Top Bridal

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

11360 BELLAIRE, STE 780, HOUSTON

Điện thoại: 713-592-9898

Top Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2911 FANNIN, HOUSTON

Điện thoại: 713-655-7385

Tùng Linh

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

Điện thoại: 281-550-3829

Vân Tailor

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

2830 TRAVIS, STE A, HOUSTON

Điện thoại: 713-529-1901

Văn Thành

(Tiệm May – May và sửa quần áo)

7681 CLAREWOOD, HOUSTON

Điện thoại: 713-271-5517

World Tailor & Alteration

(May & Sửa Quần Áo – May và sửa quần áo)

828 EDGEBROOK, HOUSTON

Điện thoại: 713-946-4115

BACK TO TOP – Houston – Tiệm May và sửa quần áo – Tailor and Alterations

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!