Houston Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ – Babysitting

Addicks Clodine & Alief Clodine

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ)

Điện thoại: 281-793-5509, 281-793-6028

Antoine @ 249

(Giữ Trẻ – Giữ trẻ mọi lứa tuổi, ngày đêm, lễ, Chủ Nhật)

Điện thoại: 832-868-7073, 832-526-1041

Bellaire & Synott Area

(Giữ Trẻ – Có License, khu Bellaire & Synott gần chợ Mỹ Hoa)

Điện thoại: 281-530-9805

Chi Le – Hwy 6 & Beechnut

(Giữ Trẻ – Có License, Khu Highway 6 và Beechnut)

Điện thoại: 281-933-2760

Chị Hà – Wilcrest & Briar Forest

(Giữ Trẻ – )

Điện thoại: 832-407-8386

Chị Yến – Wilcrest @ Harwin

(Giữ Trẻ – Nhận từ trẻ sơ sinh trở lên)

Điện thoại: 281-530-5442, 832-566-7423

Co Hien – Hwy 6 & West Rd

(Giữ Trẻ – Giữ trẻ vùng Hwy 6 và West Rd)

Điện thoại: 281-463-7834

Co Mai – Hwy 6 & Old Richmond

(Giữ Trẻ – Có License, giúp Homework)

Điện thoại: 281-495-3080, 281-650-3142

Co Thanh – Bellaire & Eldridge

(Giữ Trẻ – Giữ trẻ có giấy phép tại đường Carruth)

Điện thoại: 832-646-8376, 281-575-6376

Cô Diễm Phan – Highway 6 & West Road

(Giữ Trẻ – Phụ nữ người Việt với con nhỏ, tính tình đằm thắm, có giấy phép giữ trẻ, dậy tiếng Việt, và kèm trẻ làm bài tập)

16202 BRINTON CT, HOUSTON

Điện thoại: 281-859-0888, 832-782-4140

Cô Dung – Kingspoint Area

(Giữ Trẻ – Có Licensed giữ trẻ, khu Kingspoint)

Điện thoại: 281-530-3122, 832-606-3122

Cô Lan – Giữ Trẻ

(Giữ Trẻ – Giữ trẻ có giấy phép)

8911 LANGDON LN, HOUSTON

Điện thoại: 713-771-1189

Cô Phương – Bellaire & Synott

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ 7 ngày)

Điện thoại: 832-328-3762

Cô Phương – Dairy Ashford & Bissonnet

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ ở mọi lứa tuổi, 7 ngày/tuần. Ân cần, thương trẻ, có kinh nghiệm. Khu nhà Dairy Asford và Bisonnet)

Điện thoại: 832-497-6880

Cô Phương – Wilcrest & Kirkwood

(Giữ Trẻ – )

Điện thoại: 281-495-3441, 832-814-9954

Hwy 6 & West Little York

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ từ sơ sinh trở lên)

Điện thoại: 281-858-4765

Hwy 6 S Area

(Giữ Trẻ – Có License, khu Highway 6 South)

Điện thoại: 713-494-6942

Katy Area

(Giữ Trẻ – Người mẹ Việt Nam nhận giữ trẻ tại nhà vùng Katy từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối)

Điện thoại: 832-207-3185

Keegan’s Glen

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ, giúp Homework, dậy Việt ngữ)

Điện thoại: 281-530-7859, 281-467-6462

Kirkwood

(Giữ Trẻ – Nhà rộng có sân chơi, giữ trẻ ngày và đêm)

Điện thoại: 281-988-7132

Lan – Bissonnet & Kirkwood

(Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ tại nhà đường Bissonnet & Kirkwood)

Điện thoại: 281-495-8903, 713-480-3963

Ngoc Diep – Gần Chợ Việt Hoa

(Giữ Trẻ – Phụ nữ đứng tuổi, mến trẻ, có License, gần khu chợ Việt Hoa)

Điện thoại: 281-561-6098

Woodbridge Area

(Giữ Trẻ – Nhà mới khu Woodridge Highway 6)

Điện thoại: 281-798-4288

Houston – Vietnamese BABYSITTING – children, licensed in baby sitting, Vietnamese language teaching, and homework assistanceGiữ Trẻ – Nhận giữ trẻ

ADDICKS CLODINE & ALIEF CLODINE

(BABYSITTING – Babysitting)

Phone: 281-793-5509, 281-793-6028

ANTOINE @ 249

(BABYSITTING – All ages, day and night, holidays, Sunday)

Phone: 832-868-7073, 832-526-1041

BELLAIRE & SYNOTT AREA

(BABYSITTING – Licensed, Bellaire & Synott near My Hoa market)

Phone: 281-530-9805

CHI HA – WILCREST & BRIAR FOREST

(BABYSITTING – )

Phone: 832-407-8386

CHI LE – HWY 6 & BEECHNUT

(BABYSITTING – Licensed, Highway 6 & Beechnut)

Phone: 281-933-2760

CHI YEN – WILCREST @ HARWIN

(BABYSITTING – All ages from newborns)

Phone: 281-530-5442, 832-566-7423

CO DIEM PHAN – HIGHWAY 6 & WEST ROAD

(BABYSITTING – Warmed Vietnamese woman with children, licensed in baby sitting, Vietnamese language teaching, and homework assistance)

16202 BRINTON CT, HOUSTON

Phone: 281-859-0888, 832-782-4140

CO DUNG – KINGSPOINT AREA

(BABYSITTING – Licensed babysitter, Kingspoint area)

Phone: 281-530-3122, 832-606-3122

CO HIEN – HIGHWAY 6 & WEST RD

(BABYSITTING – Babysitting in Hwy 6 and West Rd area)

Phone: 281-463-7834

CO LAN – GIU TRE

(BABYSITTING – Licensed babysitting)

8911 LANGDON LN, HOUSTON

Phone: 713-771-1189

CO MAI – HWY 6 & OLD RICHMOND

(BABYSITTING – Licensed, homework assistant)

Phone: 281-495-3080, 281-650-3142

CO PHUONG – BELLAIRE & SYNOTT

(BABYSITTING – Seven days babysitting)

Phone: 832-328-3762

CO PHUONG – DAIRY ASFORD & BISONNET

(BABYSITTING – )

Phone: 832-497-6880

CO PHUONG – WILCREST & KIRKWOOD

(BABYSITTING – )

Phone: 281-495-3441, 832-814-9954

CO THANH – BELLAIRE & ELDRIDGE

(BABYSITTING – Licensed babysitting at Carruth address)

Phone: 832-646-8376, 281-575-6376

HWY 6 & WEST LITTLE YORK

(BABYSITTING – Babysitting from new born)

Phone: 281-858-4765

HWY 6 S AREA

(BABYSITTING – Licensed babysitter, Highway 6 South area)

Phone: 713-494-6942

KATY AREA

(BABYSITTING – Vietnamese Mother will watch your children in her Katy area home from 7:00AM – 7:00PM)

Phone: 832-207-3185

KEEGAN’S GLEN

(BABYSITTING – Babysitting, homework assistant, Vietnamese teaching)

Phone: 281-530-7859, 281-467-6462

KIRKWOOD

(BABYSITTING – Broad house with playground, day and night babysitting)

Phone: 281-988-7132

LAN – BISSONNET & KIRKWOOD

(BABYSITTING – Babysitting at home Bissonnet & Kirkwood)

Phone: 281-495-8903, 713-480-3963

NGOC DIEP – GAN CHO VIET HOA

(BABYSITTING – Middle-aged women, love children, licensed, near Viet Hoa supermarket)

Phone: 281-561-6098

WOODBRIDGE AREA

(BABYSITTING – New home in Woodridge Highway 6)

Phone: 281-798-4288

Houston Giữ Trẻ – Nhận giữ trẻ – Babysitting

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!