Houston Architects – Kiến Trúc Sư – Thiết kế kiến ​​trúc cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học

CAM NGUYEN – PACIFIC ENGINEERING GROUP

12046 CREEKHURST DR, HOUSTON

(ARCHITECTS – Commercial site constructions)

Phone: 281-561-7853

DANG LA ARCHITECTURE

10300 WESTOFFICE DRIVE, STE 100, HOUSTON

(ARCHITECTS – Commercial and Residential Architectural Design www.dlahouston.com )

Phone: 713-777-1510, 888-772-3165

DIEP NGUYEN LONG AIA – CONSOLIDATED ARCHITECTURE AND PLANNING SERVICES, INC.

5700 BRAXTON, STE 190, HOUSTON

(ARCHITECTS – Architectural design for restaurants, hotels, hospitals, schools)

Phone: 713-783-9888

DP DESIGN

9999 BELLAIRE, HOUSTON

(ARCHITECTS – Architectural design service)

Phone: 281-983-0606

HV ENGINEERING SERVICES

2200 S GESSNER DR, STE 407, HOUSTON

(ARCHITECTS – Provide MEP engineering services and construction permits for schools, retail stores, churches and hospital)

Phone: 832-527-8891

NGUYEN THE NGHIEP

203 CHEDDINGTON DR, KATY

(ARCHITECTS – Architectural design for commercials)

Phone: 281-392-2260

NGUYEN THU TIEN – TN ARCHITECTS & ENGINEERS

9894 BISSONNET, STE 602, HOUSTON

(ARCHITECTS – Architectural plannings for commercial, residential building and repair)

Phone: 713-521-1042

THANG NGUYEN – GREEN LEED ASSOCIATE

5900 MEMORIAL DR, STE 101, HOUSTON

(ARCHITECTS – )

Phone: 281-433-7877

Houston Architects – Kiến Trúc Sư – Thiết kế kiến ​​trúc cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học

Cẩm Nguyễn – Pacific Engineering Group

12046 CREEKHURST DR, HOUSTON

Điện thoại: 281-561-7853

Dang La Architecture

(Kiến Trúc – Họa đồ kiến trúc cho các cơ sở thương mại vả tư gia)

10300 WESTOFFICE DRIVE, STE 100, HOUSTON

Điện thoại: 713-777-1510, 888-772-3165

Diệp Nguyên Long AIA – Consolidated Architecture and Planning Services, Inc.

(Kiến Trúc – Thực hiện các đồ án kiến trúc cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học)

5700 BRAXTON, STE 190, HOUSTON

Điện thoại: 713-783-9888

DP Design

(Kiến Trúc – Vẽ hoạ đồ kiến trúc xây dựng)

9999 BELLAIRE, HOUSTON

Điện thoại: 281-983-0606

HV Engineering Services

(Kiến Trúc – Chuyên cung cấp các dịch vụ kiến tạo Hệ Bơm Thoát Cơ Điện (MEP engineering) và giấy phép thiết lập cho các trường học, cửa tiệm, nhà thờ và bệnh viện)

2200 S GESSNER DR, STE 407, HOUSTON

Điện thoại: 832-527-8891

Nguyễn Thế Nghiệp

(Kiến Trúc – Đồ án kiến trúc cho các cơ sở thương mại)

203 CHEDDINGTON DR, KATY

Điện thoại: 281-392-2260

Nguyễn Thu Tiên – TN Architects & Engineers

(Kiến Trúc – Thực hiện hoạ đồ xây cất và hoạ đồ sửa chữa các cơ sở thương mại, gia cư )

9894 BISSONNET, STE 602, HOUSTON

Điện thoại: 713-521-1042

Thắng Nguyễn – Green Leed Associate

(Kiến Trúc – )

5900 MEMORIAL DR, STE 101, HOUSTON

Điện thoại: 281-433-7877

Houston Architects – Kiến Trúc Sư – Thiết kế kiến ​​trúc cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học

Houston Architects – Kiến Trúc Sư – Thiết kế kiến ​​trúc cho nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!