Hội từ thiện, Hội đoàn, Hội ái hữu Người Việt ở Houston – Vietnamese Association, non-profit society in Houston

CHUYEN CHO MIEN PHI – Free transportation service for senior citizens

(713) 272-9526

HIEP LUC GROUP – Free computer class, free tax filing

11210 BELLAIRE, STE 118, HOUSTON
 (281) 855-2868

THE ALLIANCE – Free ESL class, free job search, housing application, free transportation, driver license test, free babysitting

6440 HILLCROFT, STE 411, HOUSTON
 (713) 776-4700

VIEN NGHIEN CUU PHAT TRIEN – Free ESL class, free computer training, free job search

10120 NORTHWEST FWY, STE 227, HOUSTON
 (713) 686-3717
 (281) 686-4145

Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt 

281-236-5127

Hội Chuyên Gia Việt Nam – vietnamese professionals society

281-531-7308

Hội USCC

713-526-5812

Hội Văn Hoá Khoa Học Việt Nam – vietnamese culture and science association – www.vhkhvn.org

281-933-8118

Nhóm Hiệp Lực – Team work

281-495-8936

Nhóm Sinh Hoạt Thế Hệ

713-759-9161

Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục Xã Hội

713-896-1432

Viện Nghiên Cứu Phát Triển

713-686-3717

 

Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam

281-568-6400

Photo Club of Vietnam Houston

832-443-3026

Hội Cao Niên

713-270-9397

Gia Đình Mũ Đỏ

281-999-6301

Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

281-441-4209

Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam

281-492-0362

Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

281-475-1763

Hội Ái Hữu Hải Quân

713-524-8090

Hội Kỹ Thuật Việt Nam

281-859-0624

Hội Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

281-536-5483

Hội Thuỷ Quân Lục Chiến

281-561-8649

Hội Tín Hữu Cao Đài

281-537-8593

Hội Tương Tế Cố Đô Huế

281-496-4987

Hội Tobia

713-524-7543

Hội Vĩnh Long – Vĩnh Bình – Sa Đéc

713-660-8958

Liên Minh Việt Nam Tự Do

713-991-1721

Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam

713-222-7521

Thiền Sinh Hội

713-896-1432

Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

281-496-4987

Back to TOP – Houston – Hội từ thiện, Hội đoàn, Hội ái hữu – Vietnamese Association, non-profit society in Houston

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!