Houston Chùa, Nhà Thờ – Vietnamese Temple, Church, Religion in Houston

Chùa Bà Thiên Hậu 

1507 DELANO
(713) 236-1015

Chùa Bửu Môn 

2701 PROCTER ST.
(409) 982-9319

Chùa Ðại Giác 

2501 ST. EMANUEL
(713) 951-0092

Chùa Linh Sơn (Northwest) 

13506 ANN LOUISE ST.
(281) 999-1623

Chùa Linh Sơn (Southwest) 

12222 SEASHORE
(281) 568-6858

Chùa Ông Bổn 

10600 TURTLEWOOD CT
(281) 983-0097

Chùa Pháp Luân 

13913 S. POST OAK
(713) 433-4364

Chùa Phật Quang 

701 ARIZONA
(713) 946-5490
(713) 947-1420

Chùa Quan Thánh

2089 MILBY 

Chùa Từ Bi Quan Âm

16827 MUESCHKE RD.
(281) 373-9683

Chùa Việt Nam 

10002 SYNOTT
(281) 575-0910

Như Lai Thiền Ðường

2202 PECH RD.
(713) 464-1064
 (713) 464-9421

Pháp Luân Tịnh Xá 

4407 CAROLINE
(713) 528-6350

Phúc Viên Am Tự

914 GRACE LANCE
(713) 446-3032

Phúc Viên Tự

14101 FREEWAY 59 N.
(281) 449-1900

Quan Âm Tự 

8016 BARKLEY
(713) 643-1832

Thanh Long Tự

3803 FUQUA
(281) 729-0044

Thiền Viện Minh Đăng Quang 

14634 BELLAIRE
(281) 988-9989

Tu Viện Thiếu Lâm Tự 

3200 ALMEDA GENOA

Hội Thánh Ðoàn Cầu Nguyện Phục Hưng 

10950 OLD KATY RD.
(281) 955-6920

Hội Thánh Tin Lành Baptist Liên Hiệp 

7400 BISSONNET
(281) 497-1069

Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Nam 

1907 S. DAIRY ASHFORD
(281) 752-5685
 (281) 939-1164

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam 

6100 RIDGEMONT
(713) 645-7766
(281) 481-2187

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt nam 

12143 BELLAIRE BLVD.
(281) 498-3388
 (281) 498-5489

Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Việt Nam 

7005 BOONE RD.
(281) 497-1069

Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam 

2500 5TH ST.
(409) 983-1295

Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Việt Nam 

11922 N. HOUSTON ROSELIN
(281) 445-3339

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 

9745 BISSONNET
(713) 771-3207
 (281) 568-2896

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Alief 

11596 BEECHNUT
(281) 933-5340

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Bắc Houston 

12343 OLD WATERS RD.
(281) 583-8821

Cộng Ðoàn Fatima 

1003 GULFBANK
(281) 999-1672

Cộng Ðoàn Holy Rosary 

3600 TRAVIS
(713) 520-8745

Cộng Ðoàn Notre Dame 

7730 BOONE
(281) 495-2510

Cộng Ðoàn St. Christopher 

8150 PARK PLACE
(713) 645-6614

Cộng Ðoàn Texas City 

722 THIRD AVE.
(409) 948-8448

Cộng Ðoàn Thánh Justin Tử Ðạo 

13350 ASHFORD POINT DR.
(281) 556-5116

Cộng Ðoàn Thánh Tâm 

1111 PIERCE ST.
(713) 739-1185

Tu Viện Ða Minh 

5250 GASSMER DR.
(713) 723-8250

Giáo Xứ Ðức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể 

8503 SOUTH KIRKWOOD
(281) 495-2510

Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức 

6550 NORTH FAIRBANK
(713) 939-1906

Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang 

12311 OLD FOLTIN
(281) 999-1672

Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 

10610 KINGSPOINT RD.
(713) 941-0521

Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể Truyền Giáo 

9711 KATHI ANN LN.
(281) 931-7024

Am Thánh Mẫu 

2615 FANNIN ST, STE B2
(713) 523-9555

Ðền Ðức Thánh Trần 

9321 EMNORA
(713) 468-4049

Thánh Thất Cao Ðài Houston

2720 MILROY LN.
(281) 580-7452

Thánh Thất Cao Ðài Toà Thánh Tây Ninh

5434 GASMER DR.
(713) 283-5880

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!