Nhà Thờ Tin Lành Việt ở Florida – Florida Christian Churches

Vietnamese Alliance Church St. Petersburg

 • 4344 21 St. N. St. Petersburg, FL 33714
 • Mục sư Trương Văn Bổn: (727) 642-0550 (Cell)
 • Mục sư nhiệm chức Lê Quan Duy Linh: (727) 481-6692 (Cell)
 • Thư ký ông Lâm Quan Phúc: (727) 409-1693 (Cell)
 • Thư từ liên lạc: Rev. Truong Van Bon, 8840 58th Lane N., Pinellas Park, FL 33784, msbontruong@juno.com.

Vietnamese Alliance Church of Orlando

 • 3300 South Bumby Avenue Orlando, FL 32806
 • 407-816-5888
 • httlvn-orlando.org.
 • Mục Sư Quản Nhiệm: Phone: 407-325-3363, hoaiduc@bellsouth.net
 • Vu Pham: Phone: 321-806-0161, vu.pham05@gmail.com

Vietnamese Christian Church

 • 7629 Herlong Road, Jacksonville, FL 32210
 • (904) 378-3862
 • tinlanhjax.com, tinlanhjacksonville.com, tinlanhjacksonville.net
VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!