Cộng Đồng Người Việt San Antonio – Vietnamese Community in San Antonio

Welcome to San Antonio – Nơi có khoảng 4000 người Việt đang cư ngụ sinh sống tại San Antonio Texas.  

San Antonio là thành phố lớn thứ hai của tiểu bang Texas và là thành phố lớn thứ 7 ở Hoa Kỳ. Nằm trên vùng phía bắc của miền Nam Texas, thành phố này là một cửa ngõ văn hóa vào vùng Tây Nam Hoa Kỳ. San Antonio là quận lỵ của Quận Bexar với một dân số 1,2 triệu người theo điều tra dân số của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2006. Vùng đô thị có dân số 1,9 triệu và là vùng đô thị lớn thứ 29 ở Hoa Kỳ. Cộng Đồng Người Việt San Antonio

Thông tin Cộng Đồng Người Việt San Antonio

Hãy xem thêm thông báo về hoạt động, sự kiện dành riêng cho cộng đồng người việt tại San Antonio Texas:

Cộng đồng người việt ở San Antonio – VietNienGiam.com.

Thông tin thành phố San Antonio Texas

https://www.city-data.com/city/San-Antonio-Texas.html

Vietnamese Community in San Antonio – Cộng Đồng Người Việt 
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại San Antonio – Vietnamese Community in San Antonio

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ

Features

Rate us and Write a Review

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long

building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!