Cộng Đồng Người Việt ở Austin – Vietnamese Community in Austin

Welcome to Austin – Nơi có khoảng  6000 người Mỹ gốc Việt ở Austin, chiếm 0,9% dân số toàn thành phố. 

Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas và là quận lỵ của Quận Travis. Tọa lạc ở miền Trung Texas, nó là thành phố lớn thứ tư của Texas và thành phố lớn thứ 16 của Mỹ. Vào thống kê dân số 2005, Austin có dân số là 690.252.  Thành phố là trung tâm văn hóa và kinh tế của khu vực đô thị Austin–Round Rock với dân số 1,4 triệu người.

Cộng Đồng Người Việt Austin

Thông tin Cộng Đồng Người Việt Austin

Hãy xem thêm thông báo về hoạt động sự kiện dành riêng cho cộng đồng người việt tại Austin:

cộng đồng người việt ở Austin – vietniengiam.com

Hội Đoàn Cộng đồng Người Việt Austin:

Vietnamese Community of Austin, Texas (VACAT)

Thông tin thành phố Austin

https://www.city-data.com/city/Austin-Texas.html

Cộng đồng Người Việt – Austin Vietnamese Community
Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại Austin – Vietnamese community in Austin 

Nhấn Các Nút Dưới Đây Để Nghe Radio.

Austin Điện Thoại Cần Thiết

Số Điện Thoại Khẩn Cấp – Cấp Cứu

Khẩn Cấp: 911
Không Khẩn Cấp: 311
Gas Khẩn Cấp: (800) 959-5325
Nước Khẩn Cấp: (512) 972-1000
Điện Khẩn Cấp: (512) 322-9100

Bệnh Viện

 • Hồng Thập Tự                    (512) 928-4271
 • Brackenridge                       (512) 324-7000
 • Cancer Center                      (512) 505-5069
 • Children Hospital               (512) 324-8000
 • Diagnostic Center               (512) 901-1000
 • Heart Center                        (512) 407-7000
 • Highland Lakes                    (512) 715-3000
 • Seton Medical Center         (512) 324-1000
 • Seton North West               (512) 324-6000
 • Seton Pflugerville               (512) 324-5350
 • Seton South West               (512) 324-9000|
 • St. David Medical Center  (512) 476-4111|
 • St. David Georgetown       (512) 943-3000
 • St. David North Austin     (512) 901-1000
 • St. David Round Rock       (512) 341-1000|
 • St. David South Austin      (512) 447-2211
 • Round Rock Community  (512) 249-1938
 • Round Rock Medical Center (512) 478-3627
 • UT Health Center               (512) 471-4955
 • Y Tế Cộng Đồng              (512) 416-0366

Cable TV

ATT Direct TV             (800) 288-1145
Comcast Cable             (866) 774-3128
Cox Communication  (512) 930-3085
Dish Network TV       (800) 973-9230
Time Warner               (512) 485-5555

Sở Giao Thông

North Side Station      (512) 424-2076
North West Station     (512) 506-2847
South Side Station       (512) 444-5241

Cảnh Sát

Austin                     (512) 947-5750
Cedar Park            (512) 258-2800
George Town        (512) 930-3510
Pflugerville           (512) 251-4004
Round Rock          (512) 218-5500

Gas Điện Nước

Công Ty Điện Lực        (512) 494-9400
Báo Cáo Mất Điện      (512) 322-9100
Công Ty Nước               (512) 972-1000
Gas Southern Union    (512) 477-5981

Điện Thoại

ATT home                (800) 222-0300
ATT Business          (800) 222-0400
ATT Sale Services   (800) 967-5363
Sprint                         (888) 211-4727
Tmobile                      (877) 453-1304

Cứu Hỏa

Austin                        (512) 974-4100
Cedar Park               (512) 258-0696
George Town          (512) 930-3606
Pflugerville              (512) 215-2801
Round Rock             (512) 218-5590

Hành Chánh

Travis county                     (512) 972-4784
Williamson County           (512) 943-1526
Trợ Cấp Thất Nghiệp    (800) 372-7713
Hôn Thú                              (512) 854-9188
Thuế Vụ                             (800) 829-1040

Hội Đoàn

Cộng Đồng Austin              (512) 947-3325
Hội Cao Niên                         (512) 339-2200
Hội Chiến Sĩ                         (512) 789-0481
TX Asian Chamber Commerce
(512) 420-8777

VN American Chamber of Commerce
(512) 535-5032

VN American Heritage Foundation
(512) 656-4817

Network of Asian American Organization
(512) 470-8240

Trợ Cấp

Thất Nghiệp         (800) 372-7713
Cư Trú                     (512) 477-4488
Thực Phẩm              (512) 339-4421
Xã Hội                      (512) 929-7330
Y Tế                         (512) 772-1213
Tị Nạn Caritas         (512) 479-4610
Luật Sư Tị Nạn        (512) 476-5550
An Sinh Xã Hội       (800) 772-1213
Sở Di Trú                  (800) 375-5283

Tôn Giáo

Baptist                               (512) 759-5325
Chùa Thiên Hậu              (512) 339-0609
Chùa Pháp Hoa               (512) 425-0693
Linh Sơn Leander            (512) 259-2615
Linh Sơn Austin               (512) 794-8998
Nhà Thờ TTD                    (512) 834-8483
TT Cao Đài                         (512) 997-7595
Tin Lành                             (512) 834-8373
Thiên Thai Đạo Tràng      (512) 477-4488

VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!