Chùa Việt Nam ở Florida – Vietnamese Temples in Florida

Orlando

Bao An Temple (Chùa Báo Ân)
5788 N Apopka Vineland Road, FL 32818
(407) 295-7846
Trụ Trì: Ni sư Liễu Hà
Direction:

Long Van Temple (Chùa Long Vân)
6021 Cornelia Ave Orlando, FL 32807
(407) 273-4429
Founded: 1983
Mahayana Vietnamese Buddhism

Phap Vu Temple (Chùa Pháp Vũ)
716 N Dean Rd. Orlando, FL 32825
(407) 277-72622
www.chuaphapvu.org

Tam Bao Temple (Chùa Tam Bảo)
766 N. Rock Springs Road, Apopka, FL 32712
(407) 886-7092

Thanh Tinh Quang Temple (Chùa Thanh Tịnh)
2766 Curpin Ln. Orlando, FL 32825
(407) 737-0182

White Sands Buddhist Center (Đạo Tràng Cát Trắng)
4640 Knost Dr. Mims, FL 32754
(321) 383-0723
www.cattrang.org
Trụ Trì: TT. Thích Tâm Thiện

Tampa, Saint Petersburg

Phat Phap Temple (Chùa Phật Pháp)
1085 Plaza Commercio Dr., NE Saint Petersburg, FL 33702
(813) 576-9209

Pháp Viện Minh Đăng Quang
5607 Town ‘N Country Blvd., Tampa, FL 33615
(813) 885-5037
www.facebook.com/minhdangquangtampa

Jacksonville

Hai Duc Temple (Chùa Hải Đức)
2101 Pickettville Rd, Jacksonville, FL 32236
(904) 781-4183;

Phuoc Vien Temple (Chùa Phước Viên)
4508 Zambito Ave, Jacksonville, FL 32210
(904)573-7886
Trụ Trì: TT. Quảng Trung

Miami

Phuoc Hue Temple (Chùa Phước Huệ)
2600 SW 64th Ave. Miami, FL 33155 USA
(305) 662-8052

Pensacola

Dieu De Temple (Chùa Diệu Đế)
9602 Nims Lane Drive Pensacola, FL 32505 USA
(904) 476-8580 hoặc (904) 994-7647

Chùa Việt Nam ở Florida – Vietnamese Temples in Florida
Chùa Việt Nam ở Florida – Vietnamese Temples in Florida
VietNienGiam.com - Niên Giám Thương Mại - Tin Tức Thông Báo Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Hoa Kỳ
building Own or work here? Claim Now! Claim Now!

Claim This Listing

error: Content is protected !!